Search
  • Michelle

מייד אחרי פסח , בנות דרו"ר מחפשות לתרום!


!גם כשנגמר פסח בנות דרו'ר לא שוכחות את אנשי בית שמש שחסר להם אוכל בבית נפגשנו כדי לארוז אוכל למשפחות נזקקות . :)היתה אווירה טובה! הרגשנו משמעותיות ומסופקות

0 views
Contact Us

DROR

39 Shimon St

Bet Shemesh,

Israel

99543

info@drornow.org